Kancelarija u Podgorici

Adresa: Moskovska 111 (zgrada Maxim), 81000 Podgorica   |   Mob: (+382) 67 530 740   |   Tel: (+382) 20 228 412  |   E-mail: advokatdaniloradulovic@gmail.com

October 2021

Nedostatak normativnog okvira za zapošljavanje studenata ograničava njihove mogućnosti pristupa odgovarajućim poslovima i zapošljavanju uz doprinose za osiguranje, ostavljajući studente na margini tržišta rada. Nepostojanje regulative u ovom pogledu je jedna od glavnih prepreka u identifikovanju i usvajanju najboljih modela i praksi u zapošljavanju studenata. Stoga je za razvoj studentske službe za zapošljavanje potreban proces međusistemske reforme u cilju omogućavanja mladim ljudima, studentima, da se zaposle ili volontiraju pod prilagođenim uslovima, uz punu zaštitu prava iz Zakona o radu. Stoga, u partnerstvu sa Univerzitetom Crne Gore, UNDP implementira proces doprinoseći informiranom, čovjeku usmjerenom, dizajnu najboljih modela za bolji pristup univerzitetskih studenata

Advokatska kancelarija Danilo Radulović oglašava potrebu za 2 pripravnika sa Pravnim fakultetom, putem vladinog programa stručnog osposobljavanja. Advokatska kancelarija Danilo Radulović iz Podgorice i ove godine poziva sve zainteresovane visokoškolce da se prijave za obavljanje pripravničkog staža, putem programa stručnog osposobljavanja visokoškolaca Crne Gore i steknu prva radna iskustva upravo u našoj kancelariji.Ukoliko želite da budete dio tima u kojem možete steći praktična znanja i poslovne vještine, te biti u prilici da uz pomoć stručnih lica stičete znanja iz oblasti advokature, dobrodošli ste.   Garantujemo kvalitetnu obuku, znanje i stručno osposobljavanje za Vašu odabranu djelatnost.Takodje Vam pružamo mogućnost da prije same aplikacije, po