Kancelarija u Podgorici

Adresa: Moskovska 111 (zgrada Maxim), 81000 Podgorica   |   Mob: (+382) 67 530 740   |   Tel: (+382) 20 228 412  |   E-mail: advokatdaniloradulovic@gmail.com

k

O nama

Osnivač

Advokat
mr Danilo Radulović
Osnivač Advokatske kancelarije

Danilo Radulović rođen je u Podgorici, 26.08.1979. godine. Nakon završene Gimnazije „Slobodan Škerović“, završio je Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore. Pravno iskustvo je sticao tokom sedmogodišnjeg rada u „Hypo Alpe-Adria Leasing“ d.o.o. Podgorica kao direktor Pravnog sektora, dok je od 2012. do 2013. bio na čelu Pravnog sektora „Hypo Alpe-Adria Development“ - kompanije koja se bavi otkupom spornih potraživanja, sa zaduženjem u vezi sa naplatom istih. Danilo se usavršavao iz oblasti liderstva, kompanijskog upravljanja i korporativnih finansija na IECD – Bled School of Management, a 2010. godine magistrirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, tako da njegovo znanje obuhvata sve oblasti pravnog i ekonomskog savjetovanja. Posjeduje višegodišnje iskustvo u parničnim i krivičnim postupcima, kao i izvršnim postupcima naplate potraživanja. Tokom svog radnog angažmana bio je direktor više nevladinih organizacija, a tokom studijskih boravaka usavršavao se u SAD, Austriji, Hrvatskoj, Češkoj, Mađarskoj, Rumuniji i Norveškoj. Tečno govori engleski i služi se ruskim jezikom. Danilo Radulović je i licencirani stečajni upravnik.

Naš tim

Dijana Dedić
Advokat

Dijana Dedić je rođena 09.04.1991. godine u Podgorici, gdje je završila osnovne studije na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore i u toku studiranja nagrađena je studentskom nagradom za najbolje studente. 2014. godine završila je specijalističke studije - Međunarodno pravni smjer. Dijana je obavila pripravnički staž u notarskoj kancelariji Darka Ćurića, nakon čega je u istoj kancelariji bila zaposlena kao notarska saradnica, gdje je stekla značajno znanje i iskustvo iz oblasti građanskog prava, a naročito obligacionog, stvarnog, porodičnog i nasljednog prava, kao i značajno iskustvo u vanparničnim postupcima. 2016. godine položila je pravosudni ispit, a godinu dana kasnije i advokatski ispit. Dijana je članica Udruženja pravnika Crne Gore i potpredsjednica za pravna istraživanja Komiteta mladih pravnika Crne Gore. Govori engleski i koristi se ruskim jezikom.

Ana Golubović
Pravna asistentkinja

Ana Golubović je rođena 19.07.1993. godine u Leskovcu u Republici Srbiji. Završila je Srednju ekonomsku školu „Mirko Vešović“ u Podgorici, smjer pravno-administrativni tehničar. Student je završne godine Pravnog fakulteta u Podgorici na Univerzitetu Crne Gore, pravosudni smjer. U toku studiranja Ana je uspješno radila kao administrativni radnik u privatnom sektoru. Tečno govori engleski jezik i usavršava italijanski jezik na Institutu za strane jezike.

Anđela Gogić
Pravna asistentkinja

Anđela Gogić je rođena 17.06.1997. godine u Podgorici, gdje je završila srednju ekonomsku školu „Mirko Vešović“ (pravno-administrativni tehničar). Studentkinja je četvrte godine Pravnog fakulteta na Univerzitetu Crne Gore. Obavljala je praksu u Sudu za prekršaje u Podgorici. Predsjednica je studentske NVO ADAMAS i članica Evropske asocijacije za pravo i finansije. Takmičila se u besjedništvu na Pravnom fakultetu i uzela je učešće na mnogim konferencijama i radionicama.

Advokati saradnici

Marija Pejović-Đurović
Advokat

Marija Pejović rođena je 13.07.1983. godine na Cetinju. Gimnaziju „Slobodan Škerović“, društveno-jezički smjer, završila je u Podgorici, nakon čega upisuje i završava Pravni fakultet na Univerzitetu Crne Gore. Pravno iskustvo sticala je u Osnovnom sudu u Podgorici, gdje je kao pripravnik sticala znanje u parničnom, vanparničnom, krivičnom i izvršnom postupku. U firmi „Pejović i ortaci“ radila je kao stručni saradnik, gdje je tokom radnog angažmana obavljala poslove iz obligaciono-ugovornog i radnog prava. Advokaturom se bavi od juna 2013. godine, baveći se građanskim, krivičnim i prekršajnim pravom. Govori engleski i italijanski jezik.

Radosav Gligorović
Advokat

Advokat Radosav Gligorović je rođen 1983. godine u Podgorici. Advokatski ispit je položio 2011. godine. Pored rada u bankarskom sektoru i faktoring kompaniji, gdje se nalazio na čelu pravnog tima, iskustvo je sticao i u renomiranoj advokatskoj kancelariji. Posjeduje višegodišnje iskustvo u pružanju pravne pomoći u najkompleksnijim pravnim postupcima. Pored bavljenja advokaturom, Radosav Gligorović je i licencirani stečajni upravnik.

Srđan Janković
Advokat

Srđan Janković je rođen u Podgorici 11.10.1979. godine. Završio je Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore. Za vrijeme trogodišnjeg angažmana u Centralnoj depozitarnoj agenciji obavljao je poslove specijaliste za rad sa akcionarima. Tokom dvogodišnjeg obavljanja poslova za Agenciju za antikorupciju radio je u svojstvu savjetnika na usklađivanju zakonske regulative Crne Gore sa evropskim regulatornim okvirom iz oblasti borbe protiv korupcije. Nakon toga je pet godina bio angažovan kao pravni zastupnik u OTP Factoring Montenegro doo, kao dijelu međunarodne finansijske grupe OTP Bank iz Budimpešte. Od samog osnivanja kompanije, nalazio se na različitim pozicijama uključujući poziciju rukovodioca u sektoru za naplatu potraživanja. Srđan se advokaturom bavi posljednjih pet godina i specijalizovao se za zastupanje u parničnim, upravnim, stečajnim i izvršnim postupcima.

Međunarodni saradnici

Doklestic Repic & Gajin
Saradnici

Doklestic Repic & Gajin (DR&G) je svestrana advokatska kancelarija koja se fokusira na sve aspekte poslovnog prava. Kancelarija je sa sjedištem u Beogradu (Srbija) i takođe pokriva jurisdikcije Crne Gore i Bosne i Hercegovine, a u saradnji sa lokalnim pravnicima u tim jurisdikcijama. DR&G je na tržištu prepoznata kao prestižna advokatska kuća koja se razlikuje po pristupu klijentima i njihovom poslovanju. Lista klijenata kompanije uključuje vodeće multinacionalne i domaće korporacije, kao i najistaknutije međunarodne organizacije, poslovna udruženja, domaće NVO, itd. DR&G je jedan od osnivača Lex Adria (www.lexadria.com) – vrhunskog regionalnog saveza nezavisnih advokatskih kancelarija u Jadranskoj regiji.