Kancelarija u Podgorici

Adresa: Moskovska 111 (zgrada Maxim), 81000 Podgorica   |   Mob: (+382) 67 530 740   |   Tel: (+382) 20 228 412  |   E-mail: advokatdaniloradulovic@gmail.com

k

O nama

Osnivač

Advokat
mr Danilo Radulović
Osnivač Advokatske kancelarije

Danilo Radulović rođen je u Podgorici, 26.08.1979. godine. Nakon završene Gimnazije „Slobodan Škerović“, završio je Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore. Pravno iskustvo je sticao tokom sedmogodišnjeg rada u „Hypo Alpe-Adria Leasing“ d.o.o. Podgorica kao direktor Pravnog sektora, dok je od 2012. do 2013. bio na čelu Pravnog sektora „Hypo Alpe-Adria Development“ - kompanije koja se bavi otkupom spornih potraživanja, sa zaduženjem u vezi sa naplatom istih. Danilo se usavršavao iz oblasti liderstva, kompanijskog upravljanja i korporativnih finansija na IECD – Bled School of Management, a 2010. godine magistrirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, tako da njegovo znanje obuhvata sve oblasti pravnog i ekonomskog savjetovanja. Posjeduje višegodišnje iskustvo u parničnim i krivičnim postupcima, kao i izvršnim postupcima naplate potraživanja. Tokom svog radnog angažmana bio je direktor više nevladinih organizacija, a tokom studijskih boravaka usavršavao se u SAD, Austriji, Hrvatskoj, Češkoj, Mađarskoj, Rumuniji i Norveškoj. Tečno govori engleski i služi se ruskim jezikom. Danilo Radulović je i licencirani stečajni upravnik.

Naš tim

Dijana Dedić
Advokat

Dijana Dedić je rođena 09.04.1991. godine u Podgorici, gdje je završila osnovne studije na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore i u toku studiranja nagrađena je studentskom nagradom za najbolje studente. 2014. godine završila je specijalističke studije - Međunarodno pravni smjer. Dijana je obavila pripravnički staž u notarskoj kancelariji Darka Ćurića, nakon čega je u istoj kancelariji bila zaposlena kao notarska saradnica, gdje je stekla značajno znanje i iskustvo iz oblasti građanskog prava, a naročito obligacionog, stvarnog, porodičnog i nasljednog prava, kao i značajno iskustvo u vanparničnim postupcima. 2016. godine položila je pravosudni ispit, a godinu dana kasnije i advokatski ispit. Dijana je članica Udruženja pravnika Crne Gore i potpredsjednica za pravna istraživanja Komiteta mladih pravnika Crne Gore. Govori engleski i koristi se ruskim jezikom.

Milena Dajković
Pravna asistentkinja

Milena Dajković, rođena je 28.04.1997. godine u Podgorici gdje je završila Gimnaziju „Slobodan Škerović”. Pohađala je kurs engleskog jezika na Institutu za strane jezike. Student je četvrte godine Pravnog fakulteta na Univerzitetu Crne Gore, pravosudni smjer. Trenutno svoje stručno osposobljavanje obavlja u kancelariji Advokat Danilo Radulovic.

Anđela Gogić
Pravna asistentkinja

Anđela Gogić rođena je 10.12.1992. u Podgorici, gdje je završila Srednju ETS „Vaso Aligrudic” - smjer telekomunikacije. Pravni fakultet završila u Beogradu na Univerzitetu Megatrend i stekla zvanje diplomiranog pravnika. Pohađala je kurs engleskog jezika na Institutu za strane jezike. Sada svoje stručno osposobljavanje obavlja u kancelariji Advokat Danilo Radulović.

Advokati saradnici

Marija Pejović-Đurović
Advokat

Marija Pejović rođena je 13.07.1983. godine na Cetinju. Gimnaziju „Slobodan Škerović“, društveno-jezički smjer, završila je u Podgorici, nakon čega upisuje i završava Pravni fakultet na Univerzitetu Crne Gore. Pravno iskustvo sticala je u Osnovnom sudu u Podgorici, gdje je kao pripravnik sticala znanje u parničnom, vanparničnom, krivičnom i izvršnom postupku. U firmi „Pejović i ortaci“ radila je kao stručni saradnik, gdje je tokom radnog angažmana obavljala poslove iz obligaciono-ugovornog i radnog prava. Advokaturom se bavi od juna 2013. godine, baveći se građanskim, krivičnim i prekršajnim pravom. Govori engleski i italijanski jezik.

Radosav Gligorović
Advokat

Advokat Radosav Gligorović je rođen 1983. godine u Podgorici. Advokatski ispit je položio 2011. godine. Pored rada u bankarskom sektoru i faktoring kompaniji, gdje se nalazio na čelu pravnog tima, iskustvo je sticao i u renomiranoj advokatskoj kancelariji. Posjeduje višegodišnje iskustvo u pružanju pravne pomoći u najkompleksnijim pravnim postupcima. Pored bavljenja advokaturom, Radosav Gligorović je i licencirani stečajni upravnik.

Srđan Janković
Advokat

Srđan Janković je rođen u Podgorici 11.10.1979. godine. Završio je Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore. Za vrijeme trogodišnjeg angažmana u Centralnoj depozitarnoj agenciji obavljao je poslove specijaliste za rad sa akcionarima. Tokom dvogodišnjeg obavljanja poslova za Agenciju za antikorupciju radio je u svojstvu savjetnika na usklađivanju zakonske regulative Crne Gore sa evropskim regulatornim okvirom iz oblasti borbe protiv korupcije. Nakon toga je pet godina bio angažovan kao pravni zastupnik u OTP Factoring Montenegro doo, kao dijelu međunarodne finansijske grupe OTP Bank iz Budimpešte. Od samog osnivanja kompanije, nalazio se na različitim pozicijama uključujući poziciju rukovodioca u sektoru za naplatu potraživanja. Srđan se advokaturom bavi posljednjih pet godina i specijalizovao se za zastupanje u parničnim, upravnim, stečajnim i izvršnim postupcima.

Međunarodni saradnici

Doklestic Repic & Gajin
Saradnici

Doklestic Repic & Gajin (DR&G) je svestrana advokatska kancelarija koja se fokusira na sve aspekte poslovnog prava. Kancelarija je sa sjedištem u Beogradu (Srbija) i takođe pokriva jurisdikcije Crne Gore i Bosne i Hercegovine, a u saradnji sa lokalnim pravnicima u tim jurisdikcijama. DR&G je na tržištu prepoznata kao prestižna advokatska kuća koja se razlikuje po pristupu klijentima i njihovom poslovanju. Lista klijenata kompanije uključuje vodeće multinacionalne i domaće korporacije, kao i najistaknutije međunarodne organizacije, poslovna udruženja, domaće NVO, itd. DR&G je jedan od osnivača Lex Adria (www.lexadria.com) – vrhunskog regionalnog saveza nezavisnih advokatskih kancelarija u Jadranskoj regiji.