Kancelarija u Podgorici

Adresa: Moskovska 111 (zgrada Maxim), 81000 Podgorica   |   Mob: (+382) 67 530 740   |   Tel: (+382) 20 228 412  |   E-mail: advokatdaniloradulovic@gmail.com

i
Advokatska kancelarija Danilo Radulović

Iskustva sa prakse u Advokatskoj kancelariji

Naša draga koleginica Jovana Golubović je podijelila sa nama koliko joj je značilo iskustvo sa prakse koju je obavljala u Advokatskoj kancelariji „Danilo Radulović“ u Podgorici, preko ADAMAS-ovog Programa profesionalnih praksi:

Jovana Golubović

Nakon završene prakse u advokatskoj kancelariji Danila Radulovića, sigurna sam da sam napravila dobar izbor upisavši Pravni fakultet.

Prije svega želim zahvaliti kako advokatu tako i advokatici Dijani Dedić, koji su za period od nepuna tri mjeseca mog boravka na praksi dali sve od sebe kako bi mi prenijeli dio njihovog profesionalnog znanja i umijenja.

Smatram da će mi znanje koje nosim sa sobom iz ove advokatske kancelarije, kao jednog praktičnog temelja mog pravnog obrazovanja otvoriti mnoga vrata i koristiti u budućoj karijeri.

Posebnu zahvalost dugujem i Adamas timu, a naročito predsjednici Anđeli Gogić, sa kojom sam obavljala praksu, a preko koje sam i saznala za ovakav vid angažovanja mladih studenata prava.

Takođe nam je zadovoljstvo da podijelimo i iskustvo predsjednice ADAMAS-a, Anđele Gogić, koja trenutno obavlja praksu u Advokatskoj kancelariji „Danilo Radulović“ u Podgorici.

Anđela Gogić

Advokatura je profesija koju svako vidi na različit način.

Neki u njoj vide dobru priliku da zarade novac, drugi vide humanost, jer se još i u carskim naredbama kod starih Rimljana za advokate govorilo da “podižu klonule”,a treći, pak, vide izazove koju ova profesija sa sobom nosi, što u njima budi kreativnost i osjećaj zadovoljstva.

Zahvaljujući ADAMAS-ovom Programu profesionalnih praksi, već dva mjeseca obavljam praksu u advokatskoj kancelariji Danila Radulovića u Podgorici. Za ovaj period naučila sam mnogo bitnih stvari i usvojila veoma korisne savjete od advokata Danila Radulovića i advokatice Dijane Dedić. Tako, naučila sam pisati neke podneske, savladala sam postupak izvršenja, naučila dosta o stečaju, a o parnici i krivici najviše volim da učim iščitavajući predmete i odlazeći na ročišta, jer se ipak na osnovu neposrednog opažanja može mnogo bolje shvatiti svaki postupak.

Koliko je ovaj posao odgovoran najbolje ćete osjetiti kad po zamjeničkom punomoćju dobijete ovlašćenje da zastupate stranku u postupku. Tada postajete svjesni težine svoje uloge, jer nečija egzistencija, možda i nečija sloboda zavise od vaših riječi i procesnih radnji koje preduzmete ili propustite preduzeti. Stoga, u svakom trenutku morate voditi računa o interesima svog klijenta.

Dobra stvar je što advokati mogu birati koga će da zastupaju, pa se nerijetko dešava da advokat odbije iz nekog razloga da brani lice po službenoj dužnosti.

Loša stvar je kad većina advokata odbije da brani neko lice zbog velikih optužbi koje mu se stavljaju na teret. Da li smatraju da nisu dovoljno dorasli izazovu ili su zaboravili na pravo svakog čoveka na odbranu, ne mogu sa sigurnošću reći.

U svakom slučaju ne smijemo zaboraviti na pravnu prezumpciju nevinosti dok se ne dokaže suprotno.

Zadovoljna sam što svoju praksu obavljam baš u ovoj advokatskoj kancelariji, gdje imam mogućnost da stičem znanja iz svih oblasti prava. Hvala advokatima Danilu i Dijani na mnogobrojnim savjetima koje su mi pružili.

Adamas je studentska organizacija Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore osnovana u decembru 2014. godine. Za više informacija o organizaciji posjetite https://me.linkedin.com/company/adamasstudentorganization