Kancelarija u Podgorici

Adresa: Moskovska 111 (zgrada Maxim), 81000 Podgorica   |   Mob: (+382) 67 530 740   |   Tel: (+382) 20 228 412  |   E-mail: advokatdaniloradulovic@gmail.com

i
Advokatska kancelarija Danilo Radulović

Advokatska kancelarija Danilo Radulović učestvovala u projektu World Bank, o procjeni poslovne i investicione klime u ekonomijama širom svijeta nakon prekida uzrokovanim Korona virusom

Advokatska kancelarija Danilo Radulović od strane Svjetske banke je bila angažovana u istraživanju o pitanjima koja utiču na razvoj globalnih indikatora. World Bank formuliše novi pristup procjeni poslovne i investicione klime u ekonomijama širom svijeta nakon prekida projekta Doing Business. Analizom je  istaknut skup odabranih indikatora i resursa za korisnike, usmjerene na poboljšanje poslovnog okruženja.

U znak zahvalnosti za učestvovanje u projektu World bank je Advokatskoj kancelariji Danilo Radulović uručila sertifikat za doprinos navedenom projektu.